Goed om te weten!

Geachte bezoeker, familie en of nabestaande,

Over de vermelde overledenen op deze website, wil ik u erop wijzen dat het niet de bedoeling is, om welke reden dan ook u persoonlijk, of in privésfeer te schenden.

Het is puur en alleen de bedoeling om de dierbare overleden personen die op deze website staan vermeld te archiveren en het een soort van herdenkingsplaats te kunnen geven.

Mocht u toch problemen hebben met een van de publicatie dan verzoek ik u om contact met mij op te nemen via:  info@willyribbers.nl

Hoewel ik ernaar streef om correcte informatie te verschaffen op deze website, kan ik u niet garanderen dat de informatie op deze website op het moment waarop u hem bezoekt volledig en juist is geplaatst.

Aan de inhoud van deze pagina kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Fouten maken wij immers (bijna) allemaal!

Met nadruk meld ik u, dat alle bidprentjes die op deze website staan gepubliceerd, geen enkel commercieel doel of bedoelingen hebben. Dat deze volkomen belangeloos beschikbaar gesteld worden.

Het spreekt dan ook voor zich, dat niets op deze site gebruikt mag worden voor welk commercieel belang of doel dan ook, zonder toestemming.

Ik heb dan ook met de meeste zorg, en correctheid gewerkt met het registreren en invoeren van deze bidprentjes. Mocht u op deze website in de vastgelegde gegevens onverhoopt toch typefouten naamspeling of anderzijds vergissingen aantreffen wilt u mij dit dan laten weten via: info@willyribbers.nl

Ik zal deze dan zo spoedig mogelijk herstellen.

Hartelijk dank voor uw oplettendheid en behulpzaamheid!

=======================================================

Terug home