Beschermrecht

Het gebruik van iemands naam in een publicatie valt in principe onder de privacywet,  (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is in 2018 komen te vervallen en is vervangen door de wet Autoriteit Persoonsgegevens.   AVG  

Deze eist eigenlijk altijd toestemming van de betrokken persoon. Een naam publiceren zonder toestemming mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, zo bepaalt de AVG. De persvrijheid is zo’n uitzondering: als de nieuwswaarde groter is dan het privacybelang van de betrokkene, dan mag je deze publiceren.

Bij een overleden persoon geldt de AVG echter niet meer. Je mag dus namen en informatie publiceren over deze personen zonder nadere toestemming of een belangenafweging. Alleen als de publicatie óók de privacy raakt van nog levende personen (bijvoorbeeld de kinderen of kleinkinderen), kan alsnog toestemming nodig zijn.

Een aantal gegevens mogen daarom niet worden getoond op  deze website volgens de AVG  (Autoriteit Persoonsgegevens).  Het betreft de gegevens van nog levende personen. Om die reden zijn in het overzicht op deze website niet de gegevens van de echtgeno(o)t(e) / partners vermeld.

Per persoon wordt er bepaald of de persoon hoogstwaarschijnlijk is overleden. Als niet bepaald kan worden of een persoon is overleden, dan wordt er verondersteld dat de persoon nog in leven is.

Indien er van de hier onderstaande uitspraken toepassing is, dan wordt een persoon als overleden beschouwd:

  • Er is een datum van overlijden/begraven bekend
  • De persoon is meer dan 120 jaar geleden geboren
  • De persoon heeft een echtgenoot/echtgenote, die meer dan 120 jaar geleden is geboren
  • De huwelijksdatum is meer dan 90 jaar geleden
  • De persoon heeft een kind, wiens geboorte of dood meer dan 100 jaar geleden plaatsvond
  • De persoon heeft een kind wiens huwelijk meer dan 70 jaar geleden plaatsvond
  • De huwelijksdatum van de vader of moeder van de persoon ligt meer dan 180 jaar in het verleden
  • Het overlijden van de vader of moeder ligt meer dan 100 jaar in het verleden
  • Een broer of zus van de persoon is meer dan 120 jaar geleden geboren/overleden uit mijn verzameling

=======================================================

Terug home