Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij het verwerken van persoonsgegevens in een publicatie dient rekening te worden gehouden met de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.   Autoriteit Persoonsgegevens  

Verwerken van persoonsgegevens – toestemming

In veel gevallen eist de AVG dat bij het verwerken van persoonsgegevens toestemming dient te worden gevraagd aan de betrokken persoon.  Een naam publiceren zonder toestemming mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, zo bepaalt de AVG. De persvrijheid is zo’n uitzondering: als de nieuwswaarde groter is dan het privacybelang van de betrokkene, dan mag je deze publiceren. Er dient een belangen afweging plaats te vinden.

Overleden personen

Bij een overleden persoon geldt de AVG niet meer. Persoonsgegevens en informatie van overledenen personen mogen zonder toestemming of belangenafweging worden gepubliceerd. Alleen als de publicatie óók de privacy raakt van nog levende personen (bijvoorbeeld de kinderen of kleinkinderen), kan alsnog toestemming nodig zijn. Indien toestemming nodig is zal deze aan de betrokken personen worden gevraagd.

Website

Een aantal gegevens mogen daarom niet worden getoond op deze website volgens de AVG. Het betreft de persoonsgegevens van nog levende personen. Om die reden zijn in het overzicht op deze website niet de gegevens van de echtgeno(o)t(e) / partners /kinderen / kleinkinderen /etc. vermeld.

Per persoon wordt er bepaald of de persoon hoogstwaarschijnlijk is overleden. Als niet bepaald kan worden of een persoon is overleden, dan wordt er verondersteld dat de persoon nog in leven is. Indien er van de hier onderstaande uitspraken toepassing is, dan wordt een persoon als overleden beschouwd:

  • Er is een datum van overlijden/begraven bekend
  • De persoon is meer dan 120 jaar geleden geboren
  • De persoon heeft een echtgenoot/echtgenote, die meer dan 120 jaar geleden is geboren
  • De huwelijksdatum is meer dan 90 jaar geleden
  • De persoon heeft een kind, wiens geboorte of dood meer dan 100 jaar geleden plaatsvond
  • De persoon heeft een kind wiens huwelijk meer dan 70 jaar geleden plaatsvond
  • De huwelijksdatum van de vader of moeder van de persoon ligt meer dan 180 jaar in het verleden
  • Het overlijden van de vader of moeder ligt meer dan 100 jaar in het verleden
  • Een broer of zus van de persoon is meer dan 120 jaar geleden geboren/overleden uit mijn verzameling

=======================================================

Terug home