Gedichten/spreuken

Hieronder staan verschillende gedichten /spreuken. Al deze teksten zijn overgenomen van verschillende bidprentjes. Mocht u problemen hebben met de vermelding van een of meer teksten of de juiste bron weten, dan kunt u dit aan mij doorgeven via: info@willyribbers.nl 

====================================

Het ware te wensen,

dat álle mensen,

met ál hun gebreken,

zichzelf eerst bekeken!

Dan zouden ze ’t praten

over anderen wel laten!

====================================

Samen lachen, samen huilen.

Samen knokken, samen geven.

Jij liet de mens, de mens

en deze in z’n waarde leven.

Ik hou van jou, ik hou van jou

een dag, een jaar, een eeuw.

Ik weet dat liefde lente is,

maar ook een beetje sneeuw.

====================================

Het leven laat je winnen en verdrieten.

Blijf daarom genieten.

====================================

Als je  zo verbonden bent zoals ik en jij,

als je zo verbonden bent dan gaat  dat nooit voorbij.

====================================

Zijn wereld werd wat kleiner

Met weinig woorden en toch intens

Zijn wereld werd wat anders

De wereld van een prachtig mens

====================================

“Mocht ik anders worden”

 

Mocht ik anders worden,

Anders dan ik nu ben

Omdat ik door ’n ongeval of ziekte,

Mijzelf niet meer herken.

 

Mocht ik ander worden,

En is mijn afwezigheid groot.

Houd mij dan toch steeds voor ogen

Die “dingen” waarvan ik zo genoot.

 

Mocht ik anders worden,

Niet meer zo kwiek, niet meer zo kras.

Denk dan toch steeds aan al die jaren,

Hoe veel ik van jullie hield…..en was!

====================================

Enne gojje mins blieft altied leave.

====================================

Zo is het leven:

Het leven is een tocht naar het graf

Wat heden bloeit, valt morgen af……

====================================

Bezige handen gevouwen en stil,

een leven vol ijver zo was je wil.

====================================

Mama

Opgenomen en verbonden

met de naam die vrede is.

Gaat jou leven niet ten onder

En wordt niet uitgewist.

====================================

Het leven is geen strakke en rechte lijn.

De natuur en het water laten zien hoe het verloop  zal zijn.

Tot op het pad bij de brug, ga jij verder en ik terug.

====================================

Geen opvallende boom met uitbundige voorjaarsbloesem

of overvloedige herfsttinten maar uit het goede hout.

Een boom die altijd het midden heeft gehouden tussen

zich te klein voelen en wacht eens, ik ben er ook nog.

Onwrikbaar, krakend in de storm

altijd weer geroerd door een straaltje licht op het nieuwe groen.

====================================

“Zijn grootheid lag in de kleine dingen.”

====================================

WENS

Als zij/hij ’s avonds verlangt naar de nacht,

als zij/hij moe is van het vragen om kracht,

als haar/zijn lichaam op is en haar/zijn geest niet meer wil,

dan zie ik de wens in haar/zijn ogen en even word ik stil.

====================================

Wanneer haar/zijn dag is als gisteren,

en morgen wordt al vandaag.

Het is wachten op dat ene moment,

en ik begrijp haar/zijn vraag.

====================================

Ons dagelijks kruis.

Het kruis dat God te dragen geeft

heeft hij tevoren eerst gemeten;

Dat het ons niet te groot zou zijn.

Hij woog dat kruis, doch niet de pijn.

Hij liet zijn zoon dat kruis eerst dragen.

Hen droeg hij alle smart.

En wel zo hard dat nu een mens

dat ook kan wagen, totdat God zegt:

Het is volbracht.

====================================

Treur niet bij mijn graf, daar ben ik niet.

Luister naar het zingen van de vogels

naar het ruisen van een beekje in het dal

naar het fluisteren van blaadjes in de wind.

Kijk naar de bloemen, bomen en planten naar de wolken in de lucht, naar de zon, de maan de sterren.

Daar zal ik zijn!

====================================

Als je mij nog iets wilt geven

dan zou ik vragen:

sterf niet met mij

omhels het leven.

Je mag bedroeft zijn

maar wanhoop niet,

verdrink niet in te groot verdriet.

Als je mij nog iets wilt schenken

dan zou ik willen

blijf toekomst zien,

blijf hoopvol denken

zodat je uitgroeit

en voluit leeft

het leven alle kansen geeft.

====================================

’t Verlies was er al voor het einde

reeds voordat het afscheid kwam,

toen die onzekere verwarring

bezit van haar gedachten nam.

Wij voelen mee haar stil verdriet,

nu rouwen wij, maar treuren niet.

====================================

“Wat je was en wat je zij,

is voor ons nog niet voorbij”.

====================================

Tevreden zijn is een groot geluk, tevreden blijven een meesterstuk.

====================================

Het is zo fijn dat in je leven er nog enkele vrienden zijn

Die je troost en warmte geven zo dat je niet alleen zult zijn.

Die altijd aan je vragen gaat ’t er een beetje mee?

Maar die gewoon je helpen dragen zorgen voor jou rust en vree.

Dank voor al die fijne mensen voor hun liefde trouw en raad

Echte vriendschap kent geen grenzen dat is het mooiste dat bestaat.

====================================

Mijn avond gaat vallen, ’t wordt kil om me heen.

Straks moet ik vallen en laat jullie alleen.

Vergeving voor fouten en voor wat mis is gegaan.

Maar kom in mijn nacht dicht om mij staan.

De tranen in mijn ogen doen niet zo zeer,

als jullie me troosten voor de laatste keer.

====================================

“Vriendschap”

In je hart wonen mensen die daar helemaal thuis zijn

en die daar blijven wonen zelfs als ze dood zijn.

====================================

Niemand weet wat het leven is, alleen dat het een gegeven is

en dat van dit geheimenis, God het begin en einde is.”

====================================

Als je moeder/vader sterft

En je vader/moeder lang geleden

Hoop dan dat je hun liefde erft

Want kind zijn is nu verleden

=================================

Ik ga terwijl jullie nog hier zijn.

Weet dan dat ik verder leef.

Je zult mij niet meer zien, maar hebt vertrouwen.

Ik wacht op de tijd dat we weer samen zijn.

Tot dan, geniet van het leven.

En als je me nodig hebt.

Fluister mijn naam dan in je hart.

Ik zal er zijn.

==================================

Iedereen die er was

Iedereen die er is

En iedereen die er zal zijn

Hartelijk bedankt

====================================

t kump zo as `t geet, `t geet zo as `t kump

====================================

Hoe zwaar ook je strijd, je stond in het leven;

Een prachtige tijd, die je ons hebt gegeven.

===================================

“Als alle mensen,

“Met hun vele wensen,

“En hun vele vragen,

“Zichzelf eens zagen,

“Dan zouden ze het wel laten,

“Over anderen te praten.

===================================

Er is een woord, een woord van goud.

Wie iets zegt, zegt ook wel eens iets fout.

Deed ik u door mijn woorden soms pijn,

vergeef het mij dan als dat  zo mocht zijn.

====================================

Olijk en vrolijk kon opa zijn,

zo zonder zorgen, zonder sacherijn

Maar ik weet het nu, hij heeft ons gefopt,

en zijn verdrietjes goed verstopt.

===================================

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,

maar ook de sporen die je achterlaat.

====================================

Het leven dat ons is gegeven is van voorbijgaande aard,

maar met liefde en vriendschap maakt het de moeite waard.

====================================

Stil ben je van ons heengegaan

je hebt altijd voor ons klaargestaan

geborgenheid en liefde heb je ons gegeven

zo was je hele leven

Je was een schat voor ons allen

je  te moeten missen zal ons zwaar vallen.

==================================

TIJD

alles is heimwee

wolken en water

naar vroeger – naar later

vroeger is óver

later – een ster

gisteren is oud

en morgen nog ver

==================================

Wat was jij sterk en arbeidzaam.

Wat heb je voor ons allen klaargestaan.

Flink was jij je hele leven,

moedig ben je tot het eind gebleven.

Flink wil je nu dat ook wij  zullen zijn

maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn.

====================================

Huil niet omdat hij er niet meer is,

maar glimlach omdat hij er was.

Met jou gaat een stukje van ons,

maar bij ons blijft een stukje van jou.

====================================

Ga nooit heen zonder te groeten

ga nooit heen zonder een zoen.

Wie het noodlot zal ontmoeten

kan het morgen niet meer doen.

Ga nooit  weg zonder te praten

dat doet soms een hart zo`n pijn.

Wat je ‘s morgens hebt verlaten

kan er ’s avonds niet meer zijn.

===================================

’t leed dat drukt, weegt nooit zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar.

Maar komt ’t eens in huis,  dan helpt God altijd weer en geeft kracht naar Kruis.

===================================

De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen.

En ied’reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien.

====================================

God keek rond in zijn tuin en zag een lege plaats.

Toen keek hij  neer op onze aarde en zag jou gelaat.

Hij deed zijn armen om je heen en nam je mee om uit te rusten.

Gods tuin moet wel prachtig zijn, hij neemt alleen de besten.

====================================

“Waarom al dat vechten

waarom al die pijn

je wilde hier niet weg

je wilde bij ons  zijn

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht

je wilde nog graag verder

maar verloor dit gevecht”

====================================

Rond vader is het stil ondanks zijn levensmoed en sterke wil.

Na een werkzaam en hard leven

heeft hij zijn laatste strijd op moeten geven.

Wij staan met ons verdriet alleen,

zijn plaats is leeg, want hij ging van ons heen.

====================================

Als een bloem zo is het leven, ’t begin is teer en klein.

De een die bloeit uitbundig, de ander geurt heel fijn.

Sommige bloemen blijven lang, weer anderen blijven even.

Vraag niet bij welke groep je hoort, dat is het geheim van het leven.

====================================

Liefde is leven

Leven is liefde

Liefdesleven

Levensliefde

====================================

Haar handen hebben voor ons gewerkt.

Haar hart heeft voor ons geklopt.

Haar ogen hebben tot

het laatst naar ons gezocht.

===================================

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.

Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent.

Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,

Dan hopen wij dat nu de eeuwige rust je is gegeven.

====================================

Mooie herinneringen, verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden.

Maar altijd in ons hart.

===================================

Niet een blad maar een boom is gevallen.

Geveld door een felle storm.

Nu door wind en liefde gedragen,

Is hij op weg gegaan.

===================================

SAMEN

samen (60) mooie jaren

samen lief en leed  gedeeld

samen gelachen, samen gehuild

samen zijn, helaas is niet meer.

===================================

De zon scheen

De vogels floten

De bloemen bloeiden

En toen werd het stil

===================================

Het laatste beetje is nu op veel was er te verduren.

Het kaasje is thans opgebrand gedoofd zijn alle vuren.

Voor mij is het niet erg meer daarvoor is het verleden.

Voor jullie die ik achterlaat vaarwel, en wees tevreden.

====================================

Ze wilde wel meer

een lichaam uiteindelijk toch te teer

een levenslust en wijsheid niet te evenaren

een wilskracht haast niet te bedaren

een vechtlust bijna niet te temmen

alleen iets boven menselijks kon dit remmen.

===================================

Dag lieve moeder

dag oma, dag overgroot oma

nu moet u gaan,

al dat werken en al uw zorgen,

het was goed, het is nu gedaan.

Je was zo je eigen,

in alles wat je deed,

je lachen, je huilen,

je lief en je leed.

Bedankt lieve moeder

oma en overgrootmoeder

de oorsprong van ons bestaan,

wij zullen nu zonder je,

toch verder moeten gaan.

Want je was toch ons moeder,

oma en overgrootmoeder,

je was toch ons thuis,

je droeg soms heel moedig,

het jouw opgelegde kruis.

Tot ziens lieve moeder,

oma en overgrootmoeder,

Rust zacht , voorgoed deze keer,

gaat onze weg ten einde,

dan zien wij je weer.

===================================

“Als donk’re wolken zich samen pakken en je geen uitweg meer weet denk dan, er is altijd wel iemand die jou niet vergeet.”

====================================

Elke dag een stapje verder naar het eind

Elke dag een beetje van je kracht verkleind

Rusten na het leven – rusten bij de bron

Vanwaar lang geleden ook je weg begon

====================================

Je lag daar stil, kon niets meer zeggen

Je gedachten, verlangens iets uitleggen

Woorden, voor je ze kon uitspreken, vervaagd

En toch heb je nooit geklaagd

Altijd geduldig, soms met een traan

Van ontroering, of een herinnering ergens aan.

====================================

Van het concert des levens krijgt niemand een program.

====================================

Twee woorden: wil en kracht

Aan het  einde restte nog slechts de wil,

weg was de kracht.

Rust nu maar uit,

jou leven is volbracht.

====================================

Wie zo’n respect en liefde nalaat, is in vrede gestorven.

====================================

Voor elke pijn die we moeten verdragen,

voor elke last, alle zorgen die we dragen,

is er een reden.

Voor elk verdriet dat we ondergaan,

voor elke traan die we laten gaan,

is een reden.

Voor elke slag, elke toestand onverwacht,

voor elke eenzame, slapeloze nacht,

is er een reden.

Maar als we God vertrouwen,

zoals ’t eigenlijk moet,

zal het omslaan, komt alles goed.

Hij kent de reden.

===================================

Mariagebedje

Help Moeder het is tijd,

help Moeder van Barmhartigheid.

Gij zijt machtig ons van lijden

en gevaren te bevrijden.

Waar de mens geen hulp meer ziet,

Daar ontbreekt  de Uwe niet.

===================================

Troostende doornen

De doornen van het leven

steken ons, zo af en toe,

soms een heel klein  beetje

maar soms heel hard. En hoe!

Voor iedereen een and’re doorn

en niet aangepast aan ons bestaan

komt de pijn meestal onverwachts,

terwijl ons leven door zal gaan.

Voor onze levenswandel

zijn geen geplaveide paden,

hoe vaak de doorn nog steken zal

is door niemand ooit te raden.

Eens zal de pijn weer overgaan

hoelang het ook mag duren,

’t hoort bij de pijn van het bestaan,

probeer het te verduren.

====================================

DOOD

‘k heb voor de dood

al meer dan eens een lief gedicht geschreven

ik neem hem wel eens op mijn schoot

hij hoort zo bij het leven

 

ik weet hoe bang ik was als kind

wat heb ik ’m geknepen

hij was m’n vijand, nu mijn vrind

nu heb ik hem begrepen

 

hij heeft me zijn geheim verteld

en zo ben ik mijn angst ontgroeid

voor mij is hij een open veld

waar hemelhoog het voorjaar bloeit

====================================

Je sterft pas als je bent vergeten……

====================================

Wat blijft:

Ik heb mijn moeder niet verloren,

daarvoor gaf ze mij te veel.

Wat zij me zei, dat blijf ik horen,

van wat ik ben is zij mijn deel.

Ik kom haar overal nog tegen,

in wat ik doe , in wat ik laat.

Zij was en blijft voor mij een zegen,

waarvan het spoor steeds verder gaat.

=================================

wat ik weet is

dat je me heel veel doet

wat ik weet is

dat je me altijd veel geeft

wat ik weet is

dat al dat gelach iets van ons is

wat ik weet is

dat je er altijd voor mij bent

wat ik weet is

dat ik jou  nooit meer vergeet

==================================

Je bent nu van ons heengegaan,

jouw tijd is al gekomen.

Een eind aan jouw bestaan,

een leegte om ons heen,

is wat ons nu nog rest.

Wij hielden van jou op onze manier,

Zeg maar…… op ons  best.

===================================

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.

===================================

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering,

mama/papa je leeft in ons hart!

==================================

Zoals jij was, zo was geen ander.

Zoals jij was, zo zal er geen één zijn.

Zoals jij was, zo zullen wij je herinneren.

Zoals jij was, zo houden wij van jou.

===================================

Wat wij zo indrukwekkend vonden,

verliest zijn glans, verliest zijn zin,

maar achter de gesloten ogen,

glanst een gigantisch groot begin.

===================================

Op deze aarde

Op deze aarde tellen we de jaren.

Jaren waarin wij leven,

en een ieder daarin zijn eigen tijd mag beleven.

Jouw tijd was voor ons als een zon,

die hopelijk altijd schijnen kon.

Een warme zon met extra waarde,

voor ons op deze aarde.

(86) Jaren mocht je schijnen,

daarna moest je achter de wolken verdwijnen.

Je liet ons achter in duisternis en met verdriet,

doch, meer tijd was er voor jou niet.

In onze harten zullen we je blijven gedenken,

en dit als troost aan jouw hemellichaam schenken.

Met veel liefde hebben we jou beleefd,

iets waar deze aarde behoefte aan heeft.

Je was er voor ons en al die anderen,

dat zal nooit meer veranderen,

op deze aarde.

====================================

Wanneer ik anderen iets heb kunnen geven

een beetje vreugde, troost en wat geluk,

komt eens een eind aan mijn leven

verkwik mij dan Heer, met uw zalige rust.

====================================

Een hand die zorgde

Een hand  die borgde

Een hand die aaide

Een hand die zwaaide

Een hand die ons vasthield

Een hand die ons nu loslaat

===================================

“Als boer en als mens ploegde hij diep en in rechte banen.

Hij hekelde oppervlakkigheid en kromme voren”.

====================================

Aan het einde van iedere weg,

is het begin van een nieuwe weg.

Aan het einde van dit leven,

is niet de dood maar het begin van eeuwig leven.

====================================

“Als er tranen lopen en toch een glimlach verschijnt,

weet je zeker dat de herinnering nooit verdwijnt”.

====================================

Nog wat leed en wat vreugd, nog een lach en een traan,

dan komt onze beurt en de rest is gedaan.

Het boek wordt gesloten, vaarwel wordt gezegd,

voor het laatst hebben wij ons te ruste gelegd.

Dan zeggen wij dankend, God het was goed,

Ik ben blij, dat ik U op mijn weg heb ontmoet.

====================================

Sterf niet met  mij

Als je mij nog iets wilt geven

dan zou ik je vragen,

sterf niet met mij

omhels het leven.

Je mag bedroefd zijn

maar wanhoop niet,

verdrink niet in té groot verdriet.

 

Als je mij nog iets wilt schenken

dan zou ik willen

blijf toekomst zien,

blijf hoopvol denken

zodat je uitgroeit

en voluit leeft,

het leven alle kansen geeft.

===================================

Een mengeling van pijn en tranen, slechts af en toe een sprankje hoop.

Gedreven door een sterke wilskracht, hoewel het onheil nader sloop.

Je gedachtenis zal immer blijven, te vroeg ben je van ons heengegaan.

Wij houden van je en zijn je dankbaar, voor alles wat je hebt gedaan.

====================================

Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je  weet, hij redt het  niet.

Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet.

Toch ben je dankbaar voor zijn einde dat na zoveel strijden kwam,

omdat het niet enkel zijn leven maar ook zijn lijden overnam.

====================================

“Ik heb het leven lief gehad, jullie allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd, helaas, dat mocht niet meer.

Wanneer er iemand aan mij denkt, dan zonder veel verdriet.

Bedenk het leven is maar kort, dus mijn wens; geniet.

Geniet van iedere nieuwe dag die u wordt gegeven.

En kijk in dank dan eens omhoog, al is het maar voor even”.

===================================

Een leven vol van arbeid van liefde en verdriet,

ik ging u hier verlaten treur om mijn heengaan niet.

Ik ging niet naar de kerk geloofde wel in God,

heb gepoogd hier goed te leven zeker naar het groots gebod.

Het is de naastenliefde denk daar in Godsnaam aan,

zij die dit eerlijk geven kunnen rustig sterven gaan.

====================================

Ieder krijgt zijn eigen deel op aard

ieder heeft wat hem bezwaart

ieder hart en ieder huis

heeft zijn eigen smart en kruis

 

Het ene is openbaar

het andere wordt men niet gewaar

het een is klein en ’t andere groot

’t een is van hout en ’t ander van lood.

===================================

Al jouw liefde, lieve moeder, lieve oma, gaf je aan ons allemaal.

Nu is hier de plaats die je had heel erg leeg, zo dor en kaal.

Maar voor jou is er daarboven een bloementuin met wondere pracht.

Daar mag je nu in gaan rusten want jouw taak is volbracht.

Bedankt!

===================================

Wie voor zichzelf leeft, leeft maar half.

Wie zich opoffert voor een ander, leeft dubbel.

===================================

Als je houdt van het goede leven,

maar alleen een nare ziekte word je nog gegeven.

Dan is het goed om te zeggen:

ik zal mijn ziel in God’ s handen leggen

en hoop dat Hij mij snel zal komen halen,

snel en pijnloos, zonder dralen.

Ik wil geen drama, geen gedoe,

ik ben gewoon aan mijn einde toe.

====================================

Moeder

het is een wonderbaar iets

een Moeder

anderen mogen u liefhebben

uw Moeder begrijpt u

en werkt voor u

bemint u

vergeeft u

alles wat ge doet

het enige leed wat ze ooit doet

is te sterven en ons verlaten

====================================

We hebben veel van je geleerd,

je leerde ons alleen niet wat het is jou te moeten missen!

====================================

Afscheid

En nu zo stil jou handen zijn,

kus ik je koud gezicht.

Een glimlach dwaalt nog om jou mond,

ik kijk nog eens de kamer rond.

Herinneringen klein en groot,

de zon kleurt zacht de hemel rood.

We moeten zonder jou verder gaan.

Een open deur is dichtgegaan.

==================================

Ieders beker

Ieder mens wordt in het leven een beker te drinken gegeven.

Een beker lief en leed heil en onheil vreugde en verdriet.

Een beker hoop en geloof gaven en opgaven wanhoop en vertwijfeling.

Een beker met wat hij verafschuwt en ongedaan wil maken,

wat hen heilig is en hij in ere wil houden.

Ieder mens wordt in het leven een beker tot de bodem toe te drinken gegeven.

===================================

Je bent gaan slapen,

Het wordt alleen nooit meer morgen.

Gelukkig leef je nu in een wereld zonder zorgen;

in een wereld waarin je alles kunt doen;

alles, net als vroeger, alles net als toen.

===================================

Op deze aarde

Op deze aarde tellen we de jaren.

Jaren waarin we leven,

en een ieder daarin zijn eigen tijd mag beleven.

Jou tijd was voor ons als een zon,

die hopelijk altijd schijnen kon.

Een warme zon met extra waarde,

voor ons op deze aarde.

(71) jaren mocht je schijnen,

daarna moest je achter de wolken verdwijnen.

Je liet ons achter in duisternis en met verdriet,

doch, meer tijd was er voor jou niet.

In onze harten zullen we je blijven gedenken,

en dit als troost aan jou hemellichaam schenken.

Met veel liefde hebben wij jou beleefd,

iets waar deze aarde behoefte aan heeft.

Je was er voor ons en al die anderen,

Dat zal nooit meer veranderen,

op deze aarde.

==================================

Ja ik ben al vijfentachtig

melden mensen ongevraagd

en ze deelden kwistig mede

wat hun kwelt en wat hun plaagt

maar ik was een bon-vivantje

repte daarvan met geen woord

en ik lachte naar het leven

en ik leefde rustig voort.

====================================

 

Terug home